Suma d’Emojis.

Enigma matemàtic per a Educació Primària de dimarts, 14 d’abril de 2020.

No permetis que el teu talent matemàtic es rovelli.
EXERCITA’L.

Endevina aquesta suma.

Una mestra que conec m’ha fet arribar aquest enigma. Es pot resoldre de moltes maneres. Si vols, pots enviar-me la teva solució.
A veure si entre tots trobem una bona colla de maneres de resoldre’l !!.

Per on començo?

Prova de resoldre l’enigma. Després, si vols, pots dir-me com ho has fet (o fins on has arribat, en cas de que no hagis trobat cap solució). No em diguis només el resultat. Fes fotos amb el mòbil dels fulls que has escrit i envia-me-les adjuntades a un correu electrònic ( pau.casanyas@uvic.cat o bé paucasanyas@gmail.com ). Jo m’ho miraré i t’ho retornaré amb comentaris. Guanya punts a la lliga.

Acabo amb un vídeo per celebrar la feina ben feta

Els els pescadors no surten a pescar; perquè els restaurants no compren peix. Amb el confinament pel coronavirus, estan tots tancats. I mira què passa:

El peix ve a port i ens fa babarotes.

Salut!, Pau i Bé

El cub. Tres preguntes i un enigma.

Enigma matemàtic per a Educació Primària de dimecres, 1 d’abril de 2020.

No permetis que el teu talent matemàtic es rovelli. EXERCITA’L.

Cares, vèrtex i arestes del cub.

Al nostre entorn trobem moltes representacions del cub. Els daus de jugar al parxís en son una.

Daus del parxís. Les cares estan numerades de 1 a 6

El metre cúbic, que tenen moltes escoles, n’és una altra.

Estem muntant el metre cúbic.

Potser alguna vegada, a la teva escola, heu mirat quants (-es) alumnes cabíeu dins el metre cúbic.

Alerta! No s’hi val a treure el cap per dalt!

Sabem que els polígons són figures geomètriques de dues dimensions; perque només tenen amplada i alçada. També tenen costats i vèrtex.

Triangle, quadrat, rectangle i paral·lelogam.

El cub NO és un polígon; perquè no té dues dimensions, sinó tres. Té amplada, alçada i profunditat. Per això diem que el cub és un cos geomètric. Com que totes les seves cares són planes, el cub és un políedre.

Quantes cares té el cub?

Posats (-des) dins del cub, tenim una cara a davant i una altra al darrere, una cara a la dreta i una altra a l’esquerra, i una cara a sota i una altra a sobre. Quantes cares té el cub?
Els cubs no tenen costats, com els quadrats; però tenen cares, vèrtex i arestes.

Metre cúbic. Cada dauet de fusta (vèrtex) subjecta tres barres (arestes).

Mira el metre cúbic de l’escola. Les barres que el formen representen les arestes. Quantes n’hi ha?.
Els dauets de color marró on s’encaixen les arestes, representen els vèrtex. Quants vèrtex hi ha?. Quantes arestes s’encaixen a cada vèrtex?

Enigma.
Si el cub 8 vèrtex i a cada vèrtex s’hi encaixen 3 arestes, hi hauria d’haver 24 arestes ( 8 x 3 = 24 ); però n’hi ha moltes menys.

Què pot haver passat?

Prova de resoldre l’enigma. Després, si vols, pots dir-me com ho has fet (o fins on has arribat, en cas de que no hagis trobat cap solució). No em diguis només el resultat. Fes fotos amb el mòbil dels fulls que has escrit i envia-me-les adjuntades a un correu electrònic ( pau.casanyas@uvic.cat o bé paucasanyas@gmail.com ). Jo m’ho miraré i t’ho retornaré amb comentaris. Guanya punts a la lliga.

Acabo amb un vídeo per celebrar la feina ben feta

Una història d’aquests dies

Salut!, Pau i Bé

Troba la teva solució

Enigma matemàtic per a Educació Primària de dimarts, 31 de març de 2020.

No permetis que el teu talent matemàtic es rovelli. EXERCITA’L.

La capsa de retoladors

Tenia algun bitllet i únicament 3 monedes al moneder. Totes tres monedes eren d’un euro.
He anat a comparar una capsa de retoladors. Cada retolador valia 2 euros. Després de pagar, al moneder només m’hi queden 7 monedes d’un euro.

Què pot haver passat?

Aquesta NO és la capsa de retoladors que he comprat

Alerta! Hi pot haver més d’una solució.
Pots dir: quants retoladors hi ha a la capsa, quant costa la capsa, què tenia al moneder abans de pagar, què he donat per pagar i què m’han tornat de canvi.

Prova de resoldre l’enigma. Després, si vols, pots dir-me com ho has fet (o fins on has arribat, en cas de que no hagis trobat cap solució). No em diguis només el resultat. Fes fotos amb el mòbil dels fulls que has escrit i envia-me-les per WhatsApp o Telegram (606.04.43.57) o adjuntades a un correu electrònic ( pau.casanyas@uvic.cat o bé paucasanyas@gmail.com ). Jo m’ho miraré i t’ho retornaré amb comentaris. Guanya punts a la lliga.

Acabo amb un vídeo per celebrar la feina ben feta

Una història d’aquests dies

Salut!, Pau i Bé

Dedueix i calcula

Enigma matemàtic per a Educació Primària de dilluns, 30 de març de 2020.

No permetis que el teu talent matemàtic es rovelli.
EXERCITA’L.

Primer dedueix la puntuació de cada objecte (el parell de sabates, l’homenet, les ulleres de sol i el guant de boxa) i després fes el càlcul de l’última fila.

Quina és la puntuació de la cinquena fila?

Observacions:
1. Una sola sabata no val igual que el parell de sabates sencer.
2. L’homenet de la cinquena fila va molt ben equipat (cara, mans i peus).
3. Tingues en compte la prioritat de les operacions: si no hi ha cap parèntesi que indiqui el contrari, la multiplicació s’ha de fer abans que la suma.

Prova de resoldre l’enigma. Després, si vols, pots dir-me com ho has fet (o fins on has arribat, en cas de que no hagis trobat cap solució). No em diguis només el resultat. Fes fotos amb el mòbil dels fulls que has escrit i envia-me-les per WhatsApp o Telegram (606.04.43.57) o adjuntades a un correu electrònic ( pau.casanyas@uvic.cat o bé paucasanyas@gmail.com ). Jo m’ho miraré i t’ho retornaré amb comentaris. Guanya punts a la lliga.

Acabo amb un vídeo per celebrar la feina ben feta

Unes postres molt elaborades

Salut!, Pau i Bé