Multiplicació seguida de divisió.

PCsC001 (PCsC: Píndola de Càlcul sense Calculadora).
Per a certs càlculs, l’ús de la calculadora ens fa perdre temps.

De vegades hem de calcular expressions com:

El que solem fer és primer multiplicar 12 per 8 i després dividir el resultat obtingut entre 2:

Per fer 12 × 8 fem servir la calculadora, i per fer 96 ÷ 2 també.
Si volem, podem fer primer la divisió d’un dels factors entre 2 i després multiplicar el resultat obtingut per l’altre factor:

o bé:

D’aquesta manera no cal cercar la calculadora, trobar la calculadora, engegar la calculadora i operar amb la calculadora. I acabem abans!.

Observació.
Abans hem hagut de fer 12 × 4. Per multiplicar per 4 podem fer el doble dues vegades seguides:

Exercici cronometrat. Però fet sense córrer.
Fes-lo dues vegades; primer sense emprar la calculadora i després amb la calculadora. Apunta cada vegada quants segons trigues a fer-lo (pots demanar a algú que et cronometri).

Com ha anat?. Si no l’has fet més de pressa sense calculadora, és que et falta pràctica. Ja saps què et toca.

Salut!, Pau i Bé