Índex

Pessics de Matemàtiques

Si vols consultar un Pessic de Matemàtiques sense perdre de vista l’índex, clica sobre l’enllaç amb el botó dret del ratolí i demana “Obre l’enllaç en una pestanya nova”.

PM0001 Creixement d’una funció i signe de la seva derivada.
PM0002 Regla dels signes per a la multiplicació i la divisió.
PM0003 Extrems relatius d’una funció.
PM0004 Extrems relatius. Discriminació de màxims i mínims.
PM0005 Discriminació entre màxims, mínims i punts d’inflexió.
PM0006 Recta tangent a la gràfica d’una funció en un punt.
PM0007 Pendent d’una recta.
PM0008 Pendent de la recta tangent a la gràfica d’una funció en un punt.
PM0009 Pendent i ordenada a l’origen d’una recta, a la seva equació explícita.
PM0010 Equació explícita d’una recta, conegut el pendent i un punt de pas.
PM0011 Gràfica d’una funció quadràtica.
PM0012 Zeros d’una funció quadràtica.
PM0013 Extrems relatius de les funcions quadràtiques.
PM0014 Relació entre zeros i extrem relatiu en una funció quadràtica (paràbola).
PM0015 Situació relativa dels punts de pla respecte a una recta continguda en ell.
PM0016 Una mateixa recta té infinitat d’equacions diferents.
PM0017 Multiplicació d’una desigualtat per un nùmero diferents de zero.
PM0018 Màxim i mínim d’una funció lineal de dues variables restringida a una regió (1).
PM0019 Funció lineal de dues variables constant sobre una recta del pla.
PM0020 Màxim i mínim d’una funció lineal de dues variables restringida a una regió (2).